veerkrachtpoli

De veerkrachtpoli is speciaal bedoeld voor mensen met ziekte en medische problemen.

Toepassing van Heartmath® bij klachten en ziekten

Bij verschillende medische klachten en ziektes zijn de Heartmath® technieken toegepast, zoals bij:

  • Acute, chronische en terugkerende pijn
  • Psychofysiologische problemen: stress, slapeloosheid, hart-en vaatziekten, hoge
    bloeddruk
  • Emotionele en gedragsproblemen: angst, depressie, woedebeheersing, eetstoornis
  • Chronische ziektes:diabetes, hypertensie, astma, fibromyalgie, complex regionaal
    pijnsyndroom, inflammatoire darmziektes, prikkelbaar darm syndroom, kanker
  • SOLK: medisch onverklaarbare lichamelijke klachten

Biofeedback en Emwave®

Klachten en ziektes kunnen angst, stress, frustratie en andere negatieve gevoelens oproepen. Deze brengen dan allerlei ongewenste fysiologische reacties in je lichaam te weeg die ook ons denken, waarnemen en gedrag beïnvloeden. Gedachten en emoties beïnvloeden direct het hormonale systeem en het Autonome Zenuwstelsel (wat het functioneren van de verschillende orgaansystemen regelt zoals de spijsvertering, het hartvaatsysteem, het hormonale en het immuunsysteem). Onderzoekers hebben ontdekt dat de variatie in het hartritme een goede indicator is van het functioneren van dit Autonome Zenuwstelsel, en daarmee een aanduiding geeft van het fysiologische evenwicht (“coherentie”) in je lichaam.

Zelf je emoties reguleren voor meer balans

In het Heartmath® programma leer je zelf je emoties te reguleren en de daarmee gepaard gaande fysiologische reacties te beïnvloeden waardoor je lichaam in balans / harmonie / coherentie komt en jij je zelf meer in evenwicht voelt. Met het door Heartmath® ontwikkelde biofeedback apparaatje, de emWave®, kun je controleren of je daadwerkelijk lichamelijk in balans komt en jij je autonome zenuwstelsel in positieve zin beïnvloedt. Het biofeedback apparaat brengt via een oorsensor de variatie in je hartritme in beeld op het scherm van een laptop waar je live kunt zien hoe je stemmingen en emotionele reacties maar ook je Heartmath®-oefeningen het hartritme laten variëren en daarmee de balans / harmonie / coherentie in je lichaam beïnvloeden: door stress wordt je hartritme chaotisch (incoherent), na de HM-oefeningen wordt je hartritme rustiger en harmonieuzer (coherent).Tijdens coherentie ben je geestelijk en lichamelijk in balans. De verschillende systemen in je lichaam werken dan optimaal met elkaar samen (“Flow”) .

Het gebruik van de emWave® kan leiden tot verbetering van het immuunsysteem, lagere bloeddruk, aanmaak van minder stresshormoon en van meer heilzame hormonen. Ook verbetert de hersenfunctie als het hartritme coherenter wordt.

En dan nu de toepassing: wat maakt dat het Heartmath® programma en de huisartsgeneeskundige werkwijze elkaar zo fraai aanvullen?

Heartmath® in huisartsgeneeskundig perspectief

In de huisartsgeneeskunde focussen we op diagnostiek en behandeling maar ook op de wisselwerking tussen je klacht / hulpvraag en je beleving daarvan, tussen de bedreiging van je gezondheid en de mate van stress die je daarbij ervaart. De betekenis van gezondheid en ziekte voor jou bepaalt mede hoe je lijf reageert, welke emoties je ervaart,wat je denkt en hoe jij je dan gedraagt. Het is van wezenlijk belang hoe jij je “klacht” interpreteert en hoe je er mee omgaat. Dat bepaalt mede in welke mate je uit balans raakt en hoeveel “stress” je er bij ervaart.

Jouw beleving wordt dan ook bij je behandeling betrokken: naast de geneeskundige behandeling is vaak ook een doel dat je je wat bewuster wordt van hoe je omgaat met je klacht, en de daarbij behorende emoties en hoe je daar zelf invloed op hebt. Daarbij blijken de Heartmath® oefeningen heel geschikt omdat ze goed aansluiten bij je eigen ervaring en je eigen tempo. Ze zijn er op gericht dat je er zelfstandig mee aan de slag gaat. Ook leer je met de emWave® biofeedback je lijfelijke functioneren in positieve zin te beïnvloeden.

Preventie

Een belangrijk item in de huisartsgeneeskunde is preventie, het voorkomen van ziekte. Met behulp van lifestyle adviezen en de Heartmath® technieken kun je werken aan behoud van je gezondheid. Doordat je in de Veerkracht Werkplaats gecoacht wordt door een huisarts kan het Heartmath® programma goed afgestemd worden op je eventueel aanwezige ziekte en medische behandelingen, mocht daar sprake van zijn. Ook houden we ‘n mogelijke invloed op medicatie in de gaten. Soms zal je het advies krijgen ’t een en ander met je behandelende dokter te bespreken.