home

Wil je graag het heft in eigen handen houden als het om je gezondheid en ziekte gaat? Maar mis je het “gereedschap“ daarvoor? Vaak is het niet eens zozeer de ziekte of de stress waar je onder lijdt maar meer de manier waarop je erop reageert en de betekenis die je eraan geeft. Soms wil je de tools hebben om je lichaam en jezelf om je ziekte heen zo goed als mogelijk is in evenwicht houden.

Klachten, ziekte en zorgen veroorzaken vaak een stressreaktie. Die stress heeft meteen invloed op je lijf, je emoties gedachten en je gedrag. Veel mensen zijn zich er niet voldoende bewust van hoe ze op deze stress reageren. Daardoor kunnen ze zich niet goed wapenen tegen deze stress en ervoor zorgen dat ze in balans blijven en veerkrachtig op hun situatie reageren. Anderzijds weten mensen die zich er wel bewust van zijn, soms niet hoe ze er zo mee om kunnen gaan dat ze in balans blijven.

Bij de Veerkracht Werkplaats werk je één van de 7 programma’s door. Daarbij word je je bewust van je “stress bronnen”. Je leert ook het effect van stress op je lichaam, emoties, denken en gedrag herkennen. Je gaat ervaren hoe je op de stress / ziekte reageert en ziet of je er al dan niet adequaat mee omgaat. Je leert inadequate reacties te doorbreken en te vervangen door meer adequate reacties. Je leert ook in stressvolle situaties zoals ziekte je hart te blijven volgen en helder te blijven denken en beslissen.