programma’s

Programma aanbod

Bij de Veerkracht Werkplaats bieden we je 7 verschillende programma’s aan.

  1. HeartMath® Stress Reductie Programma 7 sessies van een uur gericht op lichaamsbewustzijn, emotieregulatie en stresshantering.
  2. HeartMath®Veerkracht Programma in 7 sessies leer je je veerkracht te behouden of op te bouwen.
  3. Balans bij ziekte Een op mensen met een ziekte toegespitst stress reductive- en veerkrachtprogramma via de Veerkrachtpoli
  4. Biofeedback kort Een sessie gericht op biofeedback op je hartritmevariatie. Je ervaart hoe jouw emoties en gedachten je hartritme beïnvloeden. Je leert hoe je dit zelf kunt beïnvloeden. Eventueel kun je hierna doorgaan met het HeartMath Stress reductieprogramma of Veerkrachtprogramma.
  5. HeartMath® Stress Reductie Programma PLUS 7 sessies van een uur plus één keer per week e-coaching op afstand, basis van uitwisseling van je biofeedbackscores via de Heartcloud.
  6. HeartMath® Veerkracht Programma EXTRA idem als onder 5
  7. Coachingsgesprekken De coaching kun je in onderling overleg na afloop van een programma naar behoefte verlengen.

Tarieven

HeartMath® Stress Reductie programma & Veerkracht Programma evenals het Programma Balans bij Ziekte € 525,-

Biofeedback kort en individuele losse of aanvullende coachingsgesprekken € 75,-

HeartMath® Stress Reductie Programma PLUS & HeartMath® Veerkracht Programma EXTRA € 650,-

Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars de coaching nog niet. Het HeartMath® Stress Reductie Programma is alleen opgenomen in de LIVVIT en PRESENT pakketten van Zilveren Kruis.

Gratis kennismaking!

Kosteloos een kennismakingsgesprek aanvragen van een half uur? Bel of mail om een afspraak te maken!

_______  — _________

Cursus: “Zelfregulatie van stress en veerkracht door patienten en hulpverleners”.Workshop voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Steeds meer professionals in de zorg werken met de HeartMath zelfregulatie methode. Deze workshop is speciaal bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners om de HeartMath methodiek beter te leren kennen en praktisch toe te passen  Ook gaan we uitgebreid in op de wetenschappelijke achtergrond van de HeartMath Methode.

Achtergrond

Huisarts :In deze tijd staan begrippen als zelfmanagement volop in de belangstelling, wat ook tot uiting komt in de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale,fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.

We zijn het belangrijk gaan vinden dat patienten zichzelf ondanks hun beperkingen in balans en veerkrachtig weten te houden. Patienten missen dan wel vaak het “gereedschap” om dit te bereiken en ook hun hulpverleners kunnen hen vaak de “tools” niet aanreiken

Iets dergelijks geldt ook voor de huisartsen zelf.In het MOVIR rapport uit 2012 , het  veerkracht onderzoek van Michael Portzky  (2015) , en recentelijk in het LHV rapport “Meer tijd voor de patient” (2018) worden schokkende negatieve cijfers getoond over de mate waarin deze beroepsgroep zichzelf in balans kan houden

Het lijkt dus zinvol dat huisartsen methodes krijgen aangereikt om zelf  hun veerkracht en energie  beter in balans te houden. De in deze cursus gepresenteerde methode is hierbij een werkzaam hulpmiddel voor huisarts en patient.

In het HeartMath Institute in Californië is een inmiddels wetenschappelijk uitvoerig geëvalueerde zelfregulatie techniek ontwikkeld voor stresshantering en opbouw van veerkracht met als kern lichaamsbewustzijn en emotieregulatie.Je wordt je daarbij meer bewust van je lichaamssignalen en je emoties,en leert deze door oefeningen en biofeedback zo te reguleren dat je in balans en veerkrachtig blijft. De methode gebruikt  technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de mindfulness, de acceptance & commitment therapy (een derde generatie gedragstherapievorm) etc. waarbij  je over je toepassing van deze technieken terugkoppeling krijgt middels biofeedback.

De methode is al bij veel ziektebeelden toegepast en ook in Nederland wetenschappelijk positief geevalueerd, meer daarover in de cursus..

Praktijkondersteuner GGZ

Welke gereedschap reik je je client aan om zichzelf veerkrachtig en in balans te houden? Hoe laat je je client een verband tussen diens lichamelijke symptomen en diens verhaal ervaren? Hoe leer je hem/haar zelf grip te krijgen op die lichamelijke verschijnselen en emoties?

Met de HeartMath methode kun je het de client zelf laten ervaren en zelf leren te reguleren.De HeartMath methode richt zich vooral op lichaamsbewustzijn en emotiezelfregulatie, en gebruikt daar biofeedback bij. Deze methodiek sluit goed bij jouw werk aan omdat de oefeningen en technieken ontleend zijn aan de door jou al gebruikte CGT, mindfulness en ACT. De bij de methode gebruikte biofeedback kan de schakel zijn waarmee je client het verband kan ervaren tussen lichamelijke verschijnselen en emoties. Met de HeartMath methode ervaart je client dat hij/zij zelf meer invloed heeft op zijn of haar lichamelijke symptomen en emoties.Ook kan je client beleven dat het bewust zelf reguleren van deze lichamelijke symptomen/emotionele signalen tot meer balans,meer veerkracht en minder stress kunnen leiden.

Ook voor jou als POH GGZ zelf kan de HeartMath methode je helpen om in balans te blijven, als de stress eens hoog oploopt.

Praktijkondersteuner-somatiek

Je begeleidt chronisch zieke patienten.Het hebben van een chronische ziekte brengt vaak een zekere mate van stress met zich mee. Hoe ga je daar mee om in je begeleiding? Zeker als je weet dat je chronische patient gemiddeld maar een paar uur begeleiding per jaar van je krijgt en het dus grotendeels zelf moet zien op te lossen.

Kun je je patient daarvoor gereedschap aanreiken?

De HeartMath methode is zo’n stuk gereedschap.Bij de HeartMath methode krijgt je patient oefeningen om zich meer bewust te worden van zijn/haar lichaam en emoties.Door middel van biofeedback kan je patient zichzelf terugkoppeling geven over de behaalde resultaten en de mate van balans. Het biofeedbackapparaatje is  vergelijkbaar met een bloedglucose meter, je ziet een lichaamsfunktie op een schermpje en aan de hand daarvan probeer je het resultaat te beinvloeden.Met de oefeningen en de biofeedback kan je patient leren zichzelf in balans te houden, de stress de baas te blijven en energie te houden.

en…deze methode kun je ook heel goed voor jezelf gebruiken!

Leerdoel: Deze cursus is speciaal bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners-S en -GGZ om de HeartMath methodiek beter te leren kennen en praktisch toe te passen De neurocardiofysiologische en psychotherapeutische achtergrond van de HeartMath methode wordt toegelicht. Ook gaan we in op de wetenschappelijke onderbouwing van de HeartMath Methode. Vervolgens oefenen we met de biofeedback en krijg je een paar HeartMath technieken aangereikt die je ook voor jezelf en tijdens je spreekuur kunt gebruiken.

Na het volgen van deze workshop kun je doorstromen naar de opleiding tot HeartMath therapeut. Het volgen van de cursus HeartMath basis is dan niet meer noodzakelijk.

Data en locatie:

Datum(s) Locatie Taal

1-4-2021

30-09-2021

najaar ’20  

Hilversum

Utrecht

Alkmaar

Nederlands

Nederlands

Nederlands

De cursus in Alkmaar duurt van 18.00 tot 21.00 uur wordt gegeven in samenwerking met DOKh (=Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartspraktijken Noordwest-Nederland).Aanmelden via Dokh. www.dokh.nl

De cursus “Met meer energie aan het werk!  ” bij de LHV Academie op 30 september 2021 van 16.00-20.00 uur : aanmelden via website van de LHV Academie.

De cursussen in ‘s-Hertogenbosch en Hilversum zijn van 13.30- 17.30 uur in een vlak bij het station gelegen lokatie.

Accreditatie Deze workshop is voor 3 punten geaccrediteerd voor artsen (KNMG/GAIA) en praktijkondersteuners POH-GGZ en POH-Somatiek (LV POH-GGZ en NVVPO )

Trainers

Hans Hoogervorst huisarts en HeartMath therapeut en groepstrainer in de Veerkrachtwerkplaats .

Bij veel cursisten neemt een tweede HeartMath groepstrainer deel.

Investering  
Kosten training/opleiding (BTW 0%) 208.70
Overige kosten * (BTW 21%) 30.00
BTW 21% 6.30
Totale prijs

245.00

*betreft zaalhuur, koffie/thee en lesmateriaal.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@deveerkrachtwerkplaats.nl Wij nemen dan contact met u op.